krapnoti

krapnoti
1 krapnóti, -ója, -ójo intr. po truputį lyti, lašnoti: Smulkus lietutis krapnojo iš debesų P.Cvir. Ateis rudenio tylus vakaras, ir lytutis tyliai krapnõs (d.) Gs. Šiandien visą dieną po biskį krapnoja Prn. Šiandien, matyt, bus lietaus, jau ir dabar krapnoja kap koks lašas Kt. Nesmarkus lytus buvo: tik po biskį krapnojo Vl. Lytus pradėjo krapnóti Vkš. Skubinkiamos namo: ims krapnóti Ll. Nesmarkiai lyna, o tik krapnoja Grz. Koks tas lytus – krapnó[ja] tiktais po biškį Lkv. Kap tik pradės krapnoti, eikit namo Krok. Pradėjo krapnóti šiltas lietelis Jnš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • krapnoti — krapnóti vksm. Krapnójo šáltas lietùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • krapnoti — 2 krapnoti, oja, ojo intr. netvirtu žingsniu eiti (apie seną žmogų): Jau jūs tėvukas ir paseno: jau per kiemą tik krapnoja Kt. | Išbėgo ryšuliu nešina, paskui krapnojo mergaitės LzP …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkrapnoti — 1 apkrapnoti tr. Ėr aplašnoti: Nors nedidelis lietus, bet vis tik apkrapnojo Gs. krapnoti; apkrapnoti; nukrapnoti; pakrapnoti; perkrapnoti; prakrapnoti; sukrapnoti; užkrapnoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • driūboti — driū̃boti, o, ojo intr., driūboti, oja, ojo Ig 1. nudribus kaboti, dryboti: Obuoliai ant medžių driū̃bo Ig. Driū̃bo šakos nuo obuolių Gdl. Debesiai tik driū̃bo, tuoj lis Gdl. 2. būti apsiniaukusiam, niūksoti: Vakaran apsiniaukė, driūbojo driūbojo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapenti — 1 krapenti ( ęti Skr), ẽna, ẽno intr. pamažu lyti, krapnoti, lašnoti: Smulkus lietus pamažėli krapẽna Lp. Tarpais tik krapẽna, o kartais ir gerai nupila Gs. Iš vakaro buvo gražu, o rytą ėmė krapenti lietelis Jnš. Nesmarkiai ly[ja], krapẽna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapnojimas — sm. (1) → 1 krapnoti 1: Lengvas krapnojimas pavirto į vėjingą ir skalsų rudens lietų T.Tilv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapsnoti — krapsnoti, oja, ojo intr. po truputį lyti, krapnoti: Lytus krapsnoja Nm. Jau po biskį krapsnoja Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapčioti — krapčioti, ioja, iojo intr. po truputį lyti, lašnoti, krapnoti: Dar tik krapčioja, mažum suspėsim dar vežimą šieno Sn. Po pietų pradėjo pamažu krapčioti Lzd. Jau debesys praėjo, o dar krapčioja Srj. Jau po nedaugėlį lietulis krapčioja Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krapščioti — krapščioti, ioja, iojo intr. po truputį lynoti, krapnoti: Dar buvau prie miško, ir jau pradėjo krapščioti Lzd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kruopnoti — kruopnoti, oja, ojo intr. smulkiais lašeliais lyti, krapnoti: Pirmiausia ėmė truputį kruopnoti, o paskui smarkiai lyti Vl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”